1.
Dung DV. Ổn định của vỏ mỏng chịu tải phức tạp. Vietnam J. Mech. [Internet]. 1988 Mar. 30 [cited 2023 Dec. 3];10(1):8-16. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/10319