Dao, N. V. “Dao động không dừng của hệ động lực Có bộ tắt chấn”. Vietnam Journal of Mechanics, vol. 29, no. 3, Sept. 2007, pp. 155-62, doi:10.15625/0866-7136/29/3/5527.