QUANG, L. D.; MAN, D. T. Về một mô hình dừng tương tác động lực giữa hai lớp biên đại dương – khí quyển. Vietnam Journal of Mechanics, Hanoi, Vietnam, v. 8, n. 4, p. 15–19, 1986. DOI: 10.15625/0866-7136/10372. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/vjmech/article/view/10372. Acesso em: 27 jun. 2022.