(1)
Dao, N. V. Dao động không dừng của hệ động lực Có bộ tắt chấn. Vietnam J. Mech. 2007, 29, 155-162.