(1)
Vinh, P. C. Truyền sóng vuông góc với lớp Trong môi trường Vô hạn, phân lớp tuần hoàn nén được Có biến dạng Ban đầu thuần nhất. Vietnam J. Mech. 1985, 7, 26-32.