[1]
Vinh, P.C. 1985. Truyền sóng vuông góc với lớp trong môi trường vô hạn, phân lớp tuần hoàn nén được có biến dạng ban đầu thuần nhất. Vietnam Journal of Mechanics. 7, 1 (Mar. 1985), 26–32. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7136/10382.