[1]
Dung, D.V. 1987. Về sự ổn định của bản mỏng trong lý thuyết quá trình biến dạng đàn-dẻo. Vietnam Journal of Mechanics. 9, 2 (Jun. 1987), 18–23. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7136/10345.