[1]
Dung, D.V. 1988. Ổn định của vỏ mỏng chịu tải phức tạp. Vietnam Journal of Mechanics. 10, 1 (Mar. 1988), 8–16. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7136/10319.