Return to Article Details Ảnh hưởng của lõi đất dưới đáy móng đối với sư phân bố ứng suất trong nền đất Download Download PDF