Return to Article Details Tính toán một số đặc trưng cơ bản của rối trong các bài toán ứng dụng của lý thuyết lớp biên khí quyển Download Download PDF