Return to Article Details Các lực thủy động tác động lên tàu mỏng khi lắc dọc trên nước sâu Download Download PDF