Return to Article Details Điều chế một số chất lỏng ion tetrafluoroborat 1-n-alkil-3-metilimidazolium trong điều kiện hóa học xanh. Download Download PDF