Return to Article Details Tổng hợp xúc tác từ vật liệu nguồn mordenit ứng dụng cho quá trình nhiệt phân polystyren thu hồi đồng sản phẩm lỏng khí Download Download PDF