Return to Article Details Ảnh hưởng của một số yếu tố tới khả năng hấp phụ Cu2+ của vật liệu bọc chitosan Download Download PDF