- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

K

Kamei, Kaeko
Kawata, Yoshikazu
Ke Loc, Phan
Ke Long, Phan
Keng, Siah Chia, Temasek Polytechnic, Singapore
Khai, Hoang Dac
Khai, Hoang Dac (Viet Nam)
Khai, Pham Cao
Khang, Dinh Duy
Khang, Nguyen Minh
Kháng, Đinh Duy
Kháng, Đinh Duy, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology
Kháng, Đinh Duy, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and technology (Viet Nam)
Kháng, Đinh Duy, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Khanh, Duong
Khanh, Huynh Hoang Nhu, Nha Trang Institute of Technology Research and Application, Vietnam Academy of Science and Technology
Khánh, Lê Đức
Khánh, Trần Vân, Pharmaceutical and Veterinary Material J.S.C (HANVET)
Khanh Hoa, Tran Thi, International University - Vietnam National University Hochiminh City
Khanh Hoang Viet, Nguyen, Institute of Biotechnology, VAST, 18-Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Ha Noi
Khanh Tran, Dang
Kháng, Đinh Duy
Khiem, Dinh Van
Khiem, Dinh Van (Viet Nam)
Khiem, Nguyen Van, National Institute of Medicinal Materials
Khiêm, Nguyễn Văn, Viện Dược liệu - Bộ Y tế
Khiêm, Đinh Văn, Tạp chí Công nghệ Sinh học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Khoa, Nguyen Dac
Khoa, Trần Đăng, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
Khoa, Đỗ Võ Anh, Journal of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology
Khoa Truong, Nguyen
Khôi, Phan Hồng, Center for High Technology Development, Vietnam Academy of Science and Technology
Khoi Nghia, Nguyen, Can Tho University
Khue, Nguyen Thi
Khue, Nguyen Thi, 1Institute of Biotechnology (IBT), Vietnam Academy of Science and Technology (VAST); 2Graduate University of Science and Technology (GUST), Vietnam Academy of Science and Technology (VAST)
Khuê, Nguyễn Thị, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology
Khuê, Nguyễn Thị, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Khuon, Nguyen Van
Kien, Nguyen Trung
Kiên, Nguyễn Trung, Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Kiệt, Nguyễn, Đại học Cần Thơ
Kiều, Nguyễn Thị Thanh, Vietnam National University, Hochiminh City
Kim, Dang Dinh
Kim, Đặng Đình, Viện Công nghệ môi trường, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Kim Bach, Nguyen
Kim Chi, Hoang, Institute of Natural Products Chemistry
Kim Cuc, Nguyen Thi
Kim Dung, Le Thi
Kim Liên, Nguyễn Thị
Kim Lien, Nguyen Thi, Viện Nghiên cứu hệ gen

1 - 50 of 58 items    1 2 > >>