- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

H

Hoang, Phan Trong, 3. Viện nghiên cứu cây trồng và di truyền thực vật (IPK), CHLB Đức
Hoang, Phan Trong, Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Gatersleben, Germany
Hoang, Phan Trong, LEIBNIZ-Institute for Plant Genetic and Crop Plant Research
Hoang, Tran Son, Institute of Genome Research, Vietnam Academy of Science and Technology
Hoang Dang Khoa, Dinh
Hoang Dung, Nguyen
Hoang Dung, Nguyen (Viet Nam)
Hoang Duong, Nguyen
Hoang Nam, Pham
Hoang Phuong Van, Pham, Applied Biotechnology for Crop Development Research Unit, School of Biotechnology, International University, Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam; Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam
Hoang Tung, Nguyen
Hoang Yen, Le Thi
Hoe, Pham Thi
Hoi, Pham Xuan, Agricultural Genetic Institute
Hội, Phạm Xuân, Viện Di truyền nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Hoi, Quach Van
Hong, Dang Diem
Hong, Dang Diem (Viet Nam)
Hong, Dang Diem, Viện Công nghệ sinh học, VAST
Hồng, Hoàng Thị Kim, Hue University of Sciences, Hue University
Hong, La Viet
Hong, La Viet, Khoa Sinh-Kĩ thuật Nông nghiệp, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Viet Nam)
Hong, Luong Thi, Reseach Institute of Pulp and Paper Industry
Hồng, Nguyễn Minh, Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hoá
Hong, Nguyen Phan Lan
Hồng, Nguyễn Thị, Viện Chăn nuôi
Hong, Nguyen Thi Minh, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology Hong Duc University
Hồng, Nguyễn Thị Minh, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trường Đại học Hồng Đức
Hong, Tran Thi
Hồng, Trần Thị Bích, Viện Công nghệ sinh học
Hồng, Đặng Diễm, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Hong Chien, Nguyen
Hong Gam, Do
Hong Ha, Tran Thi
Hong Hanh, Bui Thi
Hong Hanh, Ha
Hong Hanh, Ha, Viện nghiên cứu hệ gen (Viet Nam)
Hong Minh, Le Thi
Hong Minh, Le Thi, Institute of Marine Biochemitry, Vietnam Academy of Science and Technology (Viet Nam)
Hong Minh, Nguyen
Hong Ngoc, Nguyen Thi
Hong Ngoc, Pham
Hong Nhung, Nguyen
Hợp, Dương Văn, Institute of Microbiology and Biotechnology, Vietnam National University, Hanoi
Hori, Kanji, Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University. Kagamiyama 1-4-4, Higashi-Hiroshima 739 - 8528, Japan
Hòa, Hoàng Đình
Hồng, Lê Thị Thu
Hồng, Phạm Thúy
Huân, Hà Văn, Trường đại học Lâm nghiệp
Huân, Hà Văn, Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Đại học Lâm nghiệp

201 - 250 of 357 items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>