- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

H

Hoang, Phan Trong, Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK), Gatersleben, Germany
Hoang Dung, Nguyen
Hoang Duong, Nguyen
Hoang Phuong Van, Pham, Applied Biotechnology for Crop Development Research Unit, School of Biotechnology, International University, Quarter 6, Linh Trung Ward, Thu Duc District, Ho Chi Minh City, Vietnam; Vietnam National University, Ho Chi Minh City, Vietnam
Hoang Tung, Nguyen
Hoang Yen, Le Thi
Hoe, Pham Thi
Hoi, Pham Xuan, Agricultural Genetic Institute
Hội, Phạm Xuân, Viện Di truyền nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
Hoi, Quach Van
Hong, Dang Diem
Hồng, Hoàng Thị Kim, Hue University of Sciences, Hue University
Hong, La Viet
Hong, Luong Thi, Reseach Institute of Pulp and Paper Industry
Hồng, Nguyễn Minh, Trường Đại học Hồng Đức, Thanh Hoá
Hồng, Nguyễn Thị, Viện Chăn nuôi
Hong, Nguyen Thi Minh, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology Hong Duc University
Hồng, Nguyễn Thị Minh, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Trường Đại học Hồng Đức
Hong, Tran Thi
Hồng, Trần Thị Bích, Viện Công nghệ sinh học
Hồng, Đặng Diễm, Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Hong Gam, Do
Hong Ha, Tran Thi
Hong Hanh, Bui Thi
Hong Hanh, Ha
Hong Hanh, Ha, Viện nghiên cứu hệ gen (Viet Nam)
Hong Minh, Le Thi
Hong Minh, Le Thi, Institute of Marine Biochemitry, Vietnam Academy of Science and Technology (Viet Nam)
Hong Minh, Nguyen
Hong Ngoc, Nguyen Thi
Hong Ngoc, Pham
Hợp, Dương Văn, Institute of Microbiology and Biotechnology, Vietnam National University, Hanoi
Hori, Kanji, Graduate School of Biosphere Science, Hiroshima University. Kagamiyama 1-4-4, Higashi-Hiroshima 739 - 8528, Japan
Hòa, Hoàng Đình
Hồng, Lê Thị Thu
Hồng, Phạm Thúy
Huân, Hà Văn, Trường đại học Lâm nghiệp
Huân, Hà Văn, Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Đại học Lâm nghiệp
Huân, Hà Văn, Vietnam National University of Forestry
Huệ, Huỳnh Thị Thu, Institute of Genome Research, Vietnam Academy of Science and Technology
Hue, Huynh Thi Thu, Institute of Genome Research, Vietnam Academy of Science and Technology; Graduate University of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology
Hue, Nguyen Thi, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
Hue, Tran Do Kim, Institute of Biotechnology and Food technology, Industrial University of Ho Chi Minh City
Huệ, Huỳnh Thị Thu
Hung, Le Dinh
Hung, Le Dinh, Nha Trang Institute of Technology Research and Application, Vietnam Academy of Science and Technology (Viet Nam)
Hưng, Lê Thanh, University of Natural Sciences, Vietnam National University, Ho Chi Minh City
Hung, Nguyen Huu
Hung, Nguyen Khac
Hưng, Nguyễn Khắc, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology

401 - 450 of 1492 items    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>