Ha, Le Thi Viet, 1Học viện Y - Dược học Cổ truyền – Bộ Y tế, Viet Nam