Return to Article Details NGHIÊN CỨU TỐI ƯU ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT SINH KHỐI NẤM MEN SACCHAROMYCES CEREVISIAE SC2.75 Download Download PDF