Return to Article Details NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO QUE THỬ PHÁT HIỆN NHANH ĐỘC TỐ RUỘT NHÓM B CỦA STAPHYLOCOCCUS AUREUS Ở QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM Download Download PDF