1.
Luong NT. Thực phẩm chức năng-thức ăn của con người ở thừ kỷ 21. ứng dụng công nghệ sinh học tạo các chừ phốm thực phốm chức năng phục vụ sức khỏe của cộng đồng. AJB [Internet]. 2014 Nov. 11 [cited 2023 Feb. 8];27(4):1-6. Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/vjbio/article/view/5278