Tu, N. D., Thanh, N. V., Smol, N. and Vanreusel, A. (2014) “Two new marine nematode species of the family Comesomatidae Filipjev, 1918 (Nematoda: Chromadorida) from Ha Long Bay, Vietnam”, Academia Journal of Biology, 30(1), pp. 12–21. doi: 10.15625/0866-7160/v30n1.5408.