Trieu, Nguyen Ngoc, Nguyen Thi Quynh, Nguyen Duc Hoang, Nguyen Manh Dat, Tran Duc Long, and Nguyen Thi Hong Loan. 2020. “\i>”;. Academia Journal of Biology 42 (4). https://doi.org/10.15625/2615-9023/v42n4.14990.