Quy, Nguyen Thi, Dao Trong Khoa, Duong Thu Huong, Le Thi Thu Hong, and Truong Nam Hai. 2021. “/I>”;. Academia Journal of Biology 43 (1). https://doi.org/10.15625/2615-9023/13973.