Dang, Nguyen Xuan, and Nguyen Xuan Nghia. 2018. “Mammal Fauna in Phong Nha Ke Bang-Hin Nam No Region: The Species Diversity and Conservation Significance”. Academia Journal of Biology 40 (3). https://doi.org/10.15625/2615-9023/v40n3.12656.