(1)
Luong, N. T. Thực phẩm chức năng-thức ăn của Con người ở thừ kỷ 21. ứng dụng công nghệ Sinh học tạo các chừ phốm thực phốm chức năng phục vụ sức khỏe của cộng đồng. AJB 2014, 27, 1-6.