[1]
Luong, N.T. 2014. Thực phẩm chức năng-thức ăn của con người ở thừ kỷ 21. ứng dụng công nghệ sinh học tạo các chừ phốm thực phốm chức năng phục vụ sức khỏe của cộng đồng. Academia Journal of Biology. 27, 4 (Nov. 2014), 1–6. DOI:https://doi.org/10.15625/0866-7160/v27n4.5278.