- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

M

M. Duc, Duong, Nhà xuất bản Khoa học Tự nhiên và Công nghệ
Ma, Hoa Thai, Travinh University, 126 Nguyenthienthanh street, Ward 5,Travinh city, Vietnam
Ma, Hoa Thai, Vietnam National University, Hochiminh City University of Technology, 268 Ly Thuong Kiet street, Ward 14, District 10, HCMC, Vietnam
Mac, Phuc Van, Institute for Tropical Technology, Vietnam Academy of Science and Technology
Mac, Van Phuc, Institute for Tropical Technology, VAST
Mai, Chau Ngoc, Graduate School of Engineering, Nagasaki University
Mai, Chau Ngoc, Ho Chi Minh City University of Technology (Viet Nam)
MAI, CHAU NGOC, University of Sciences, Hue University
Mai, Dao Thi Phuong, Department of Chemistry, Hue University of Sciences
Mai, Dinh Si, Advanced Technology Center, Le Quy Don Technical University, Hanoi
Mai, Huyen Thi Thanh
Mai, Huynh Duc, Institute for Tropical Technology, VAST
Mai, Ngo Thi, Department of Occupational Hygiene and Health, Sub- Institute of Labour and Environment Protection in the South of Vietnam
Mai, Nguyen Chi
Mai, Nguyễn Sao, Viện Công nghệ Môi trường - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Mai, Nguyen Thi
Mai, Nguyen Thi, Hanoi University of Transport and Communications (Viet Nam)
Mai, Nguyen Thi, Institute of Materials Science, VAST
Mai, Nguyen Thi, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen University
Mai, Pham Quynh, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Mai, Phạm Quỳnh, Institute of Ecology and Biological Resources
Mai, Tran Thi, Viện Kỹ thuật nhiệt đới
Mai, Tran Thi, Institute for Tropical Technology, VAST (Viet Nam)
Mai, Tran Thi, Institute for Tropical Technology, VAST, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi
Mai, Tran Thi, Institute for Tropical Technology, Vietnam Academy of Scienc and Technology
Mai Thanh, Dinh Thi
Mai Thanh, Phong, Ho Chi Minh city University of Technology, VietNam National University, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Mai Tho, Nguyen Thi
Malimas, Sukunphat
Man, Tran Dinh, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology
Man, Tran Van
Man, Tran Van, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM (Viet Nam)
Man, Tran Van, VNUHCM-University of Science
Manh, D. H.
Manh, Do H.
Manh, Do Phu, School of Engineering Physics, Hanoi University of Science and Technology, 1 Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Manh, Nguyen Quoc, Hung Yen University of Technology and Education, Dan Tien, Khoai Chau, Hung Yen, Vietnam
Manh, Nguyen Van
Manh, Nguyen Van, Institute of Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Ha Noi (Viet Nam)
Manh Duong, Phung
Manh Tuan, Tran
May, Nguyen Thi
Mayer, Alexandre
Metra, Danilo P., Southern Leyte State University
Mien, Nguyen Thi, Institute of Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology
Minh, Chau Van
Minh, Chau Van, Institute of Marine Biochemistry
Minh, Chau Van, Institute of Marine Biochemistry (IMBC), Vietnam Academy of Science and Technology
Minh, Chau Van, Institute of Marine Biochemistry-VAST
Minh, Do Quang
Minh, Do Quang, Ho Chi Minh City University of Technology
Minh, Do Quang, HoChiMinh city University of Technology, VNU - HCM, Ho Chi Minh City, Vietnam. (Viet Nam)
Minh, Ho Ngoc
Minh, Le Hong
Minh, Le Thi Hong, Institute of Marine Biochemistry-VAST
Minh, Le Thi Hong, Institute of Marine Biochemitry - VAST, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam (Viet Nam)
Minh, Nguyen Chau
Minh, Nguyen Hoang
Minh, Nguyen Van
Minh, Pham Binh, Advanced Institute for Science and Technology (AIST), Hanoi University of Science and Technology (HUST), No 01, Dai Co Viet Road, Hanoi, Vietnam
Minh, Phan Ngoc
Minh, Phan Ngoc, Graduate University of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology
Minh, Phan Xuan
Minh, Phung Van, Le Quy Don Technical University
Minh, Thong Nguyen, The University of Danang, Campus in Kon Tum
Minh, Tran Thi
Minh, Tran Thi, Hanoi University of Science and Technology
Minh, Tran Thi, School of Chemical Engineering
Minh Anh, Nguyen, Refinery and Petrochemicals Technology Research Center (RPTC), Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), 268 Ly Thuong Kiet Street, District 10, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Minh Chau, Nguyen Thi
Minh Châu, Đào Thị, Khoa Sinh học, Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An
Minh Hoang, Thai Ngoc
Minh Hue, Nguyen Thi
Minh Khuong, Dang
Minh Nam, Hoàng, Faculty of Chemical Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology, VNU-HCM
Minh Ngoc, Ta Thi, Faculty of Food technology, Nha Trang University, 2 Nguyen Dinh Chieu, Nha Trang, Khanh Hoa
Minh Nguyen, Thu Thi, Royal Melbourne Institute of Technology, GPO Box 2476, Melbourne VIC 3001 Australia
Minh Nguyet, Nguyen Thi, Materials Technology Laboratory, HCMUT–VNUHCM 268 Ly Thuong Kiet Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
Minh Nguyet, Nguyen Thi, Vietnam Institute of Agricultural Engineering and Postharvest Technology, 60 Trung Kinh, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Minh Phuong, Nguyen Thi, Faculty of Environment and Chemical Engineering. Duy Tan University, 3 Quang Trung, Da Nang, Viet Nam
Minh Thong, Doan
Minh Thu, Quach Thi, Institute of Chemistry, VAST, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi
Minh Thu, Vu Thi, Department of Chemistry, Thai Binh University of Medicine and Pharmacy 373-Ly Bon road, Thai Binh city, Vietnam
Minh Triet, Tran
Minh Tu, Nguyen Thi
Minh Tu, Nguyen Thi (Viet Nam)
Minh Tu, Nguyen Thi, Hanoi University of Science and Technology
Minh Tu, Tran
Mita, S.
Mitra, Abhijit
Mori, Yasushi, Graduate School of Environmental and Life Science, Okayama University, Japan
Mui, Nguyen Van
Murakami, Hideyuki, Research Center for Structural Materials, National Institute for Materials Science, 1-2-1, Sengen, Tsukuba-City, 305-0047, Japan
Muramatsu, Yuki
My, Chu Anh
My, Nguyen Tra, Institute of Environmental Science and Engineering (IESE)
My Chau, Le Thi
My Chau, Le Thi, Department of Chemistry, Vinh University, 182 Le Duan Street, Vinh City, Nghe An province (Viet Nam)
My Chau, Le Thi, School of Technology of Chemistry, Biology and Enviroment, Vinh University, 182, Le Duan Street, Vinh City, Nghe An province, Viet Nam
My Dung, Nguyen Thi, Department of Organic Chemistry, University of Science, National University HCM City, 227 Nguyen Van Cu Str., Dist. 5, Ho Chi Minh City 748355, Vietnam
My Lan, Nguyen Hoang
My Le, Nguyen Thi, trường ĐH Công nghiệp thực phẩm Tp. HCM
My Linh, Dang Thi
My Nga, Vo Thi, Tuy Hoa Industrial College, 261 Nguyen Tat Thanh Road, Tuy Hoa City
My Yen, Nguyen Thi

1 - 105 of 105 items