- A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

M

Man, Tran Dinh, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology
Man, Tran Van
Man, Tran Van, Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM (Viet Nam)
Man, Tran Van, VNUHCM-University of Science
Manh, D. H.
Manh, Do H.
Manh, Do Phu, School of Engineering Physics, Hanoi University of Science and Technology, 1 Dai Co Viet Str., Hanoi, Vietnam
Manh, Nguyen Quoc, Hung Yen University of Technology and Education, Dan Tien, Khoai Chau, Hung Yen, Vietnam
Manh, Nguyen Van
Manh, Nguyen Van, Institute of Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Ha Noi (Viet Nam)
Manh Duong, Phung
Manh Tuan, Tran
May, Nguyen Thi
Mayer, Alexandre
Metra, Danilo P., Southern Leyte State University
Mien, Nguyen Thi, Institute of Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology
Minh, Chau Van
Minh, Chau Van, Institute of Marine Biochemistry
Minh, Chau Van, Institute of Marine Biochemistry (IMBC), Vietnam Academy of Science and Technology
Minh, Chau Van, Institute of Marine Biochemistry-VAST
Minh, Do Quang
Minh, Do Quang, Ho Chi Minh City University of Technology
Minh, Do Quang, HoChiMinh city University of Technology, VNU - HCM, Ho Chi Minh City, Vietnam. (Viet Nam)
Minh, Ho Ngoc
Minh, Le Hong
Minh, Le Thi Hong, Institute of Marine Biochemistry-VAST
Minh, Le Thi Hong, Institute of Marine Biochemitry - VAST, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam (Viet Nam)
Minh, Nguyen Chau
Minh, Nguyen Hoang
Minh, Nguyen Van
Minh, Pham Binh, Advanced Institute for Science and Technology (AIST), Hanoi University of Science and Technology (HUST), No 01, Dai Co Viet Road, Hanoi, Vietnam
Minh, Phan Ngoc
Minh, Phan Ngoc, Graduate University of Science and Technology, Vietnam Academy of Science and Technology
Minh, Phan Xuan
Minh, Phung Van, Le Quy Don Technical University
Minh, Thong Nguyen, The University of Danang, Campus in Kon Tum
Minh, Tran Thi
Minh, Tran Thi, Hanoi University of Science and Technology
Minh, Tran Thi, School of Chemical Engineering
Minh Anh, Nguyen, Refinery and Petrochemicals Technology Research Center (RPTC), Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT), 268 Ly Thuong Kiet Street, District 10, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Minh Chau, Nguyen Thi
Minh Châu, Đào Thị, Khoa Sinh học, Trường Đại học Vinh, 182 Lê Duẩn, TP. Vinh, Nghệ An
Minh Hoang, Thai Ngoc
Minh Hue, Nguyen Thi
Minh Khuong, Dang
Minh Nam, Hoàng, Faculty of Chemical Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology, VNU-HCM
Minh Ngoc, Ta Thi, Faculty of Food technology, Nha Trang University, 2 Nguyen Dinh Chieu, Nha Trang, Khanh Hoa
Minh Nguyen, Thu Thi, Royal Melbourne Institute of Technology, GPO Box 2476, Melbourne VIC 3001 Australia
Minh Nguyet, Nguyen Thi, Materials Technology Laboratory, HCMUT–VNUHCM 268 Ly Thuong Kiet Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
Minh Nguyet, Nguyen Thi, Vietnam Institute of Agricultural Engineering and Postharvest Technology, 60 Trung Kinh, Trung Hoa, Cau Giay, Ha Noi
Minh Phuong, Nguyen Thi, Faculty of Environment and Chemical Engineering. Duy Tan University, 3 Quang Trung, Da Nang, Viet Nam
Minh Thong, Doan
Minh Thu, Quach Thi, Institute of Chemistry, VAST, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi
Minh Thu, Vu Thi, Department of Chemistry, Thai Binh University of Medicine and Pharmacy 373-Ly Bon road, Thai Binh city, Vietnam
Minh Triet, Tran
Minh Tu, Nguyen Thi
Minh Tu, Nguyen Thi, Hanoi University of Science and Technology (Viet Nam)
Minh Tu, Tran
Mita, S.
Mitra, Abhijit
Mori, Yasushi, Graduate School of Environmental and Life Science, Okayama University, Japan
Mui, Nguyen Van
Murakami, Hideyuki, Research Center for Structural Materials, National Institute for Materials Science, 1-2-1, Sengen, Tsukuba-City, 305-0047, Japan
Muramatsu, Yuki
My, Chu Anh
My, Nguyen Tra, Institute of Environmental Science and Engineering (IESE)
My Chau, Le Thi
My Chau, Le Thi, Department of Chemistry, Vinh University, 182 Le Duan Street, Vinh City, Nghe An province (Viet Nam)
My Chau, Le Thi, School of Technology of Chemistry, Biology and Enviroment, Vinh University, 182, Le Duan Street, Vinh City, Nghe An province, Viet Nam
My Dung, Nguyen Thi, Department of Organic Chemistry, University of Science, National University HCM City, 227 Nguyen Van Cu Str., Dist. 5, Ho Chi Minh City 748355, Vietnam
My Lan, Nguyen Hoang
My Le, Nguyen Thi, trường ĐH Công nghiệp thực phẩm Tp. HCM
My Linh, Dang Thi
My Nga, Vo Thi, Tuy Hoa Industrial College, 261 Nguyen Tat Thanh Road, Tuy Hoa City
My Yen, Nguyen Thi

N

N Setzer, William, 5. Aromatic Plant Research Center, 230 N 1200 E, Suite 102, Lehi, UT 84043, USA 8. Department of Chemistry, University of Alabama in Huntsville, Huntsville, AL 35899, USA
N Setzer, William, 5. Aromatic Plant Research Center, 230 N 1200 E, Suite 102, Lehi, UT 84043, USA 7. Department of Chemistry, University of Alabama in Huntsville, Huntsville, AL 35899, US
Nakamura, Kenji, Dokyo University, Japan
Nam, Duong Van, Institute of Materials Science, VAST, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi. Graduate University of Science and Technology, VAST, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi.
Nam, Ha Xuan
Nam, Le Giang, Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam
Nam, N. H.
Nam, Nguyen Dang, PetroVietnam University
Nam, Nguyen Hoai
Nam, Nguyen Hoai, Institute of Marine Biochemistry
Nam, Nguyen Hoai, Institute of Marine Biochemistry (IMBC), Vietnam Academy of Science and Technology
Nam, Nguyen Hoai, Hanoi University of Science and Technology (Viet Nam)
Nam, Nguyễn Huy, Trung tâm Y học Thể thao – Viện Khoa học Thể dục Thể thao, 141 Nguyễn Thái Học, Hà Nội
Nam, Nguyễn Đăng, Institute of Fundamental and Applied Sciences, Duy Tan University, 10C Tran Nhat Duat Street, District 1, Ho Chi Minh City 700000, Vietnam
Nam, Nguyễn Đăng, Đại học Dầu Khí Việt Nam
Nam, Pham Duy, Institute of Tropical Durability/ Vietnam-Russia Tropical Centre, 63 Nguyen Van Huyen, Cau Giay, Ha Noi, Viet Nam
Nam, Pham H.
Nam, Pham Hong
Nam, Pham Hong, Institute of materials science (Viet Nam)
Nam, Pham Hồng, Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm KHCNVN, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Nam, Pham Thi
Nam, Pham Thi, Institute for Tropical Technology, Vietnam Academy of Science and Technology (Viet Nam)
Nam, Truong Thi, Phòng Ăn mòn và bảo vệ kim loại, Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Nam, Trương Thị, Institute for Tropical Technology
Nam, Trương Thị, Viện Kỹ thuật nhiệt đới
Nam, Truong Thi, Institute for Tropical Technology
Nam, Truong Thi, Institute for Tropical Technology, Vietnam Academy of Science and Technology 18 Hoang Quoc Viet, CauGiay, Ha Noi, Viet Nam
Nam, Vũ Hồng, Khoa hóa học-Trường Đại học Công nghiệp Hà Nôi
Nam, vu Nang
Nam, Vu Phuong, Food Industry Researches Institute, Ministry of Industry and Trade, 301 Nguyen Trai Road, Thanh Xuan District, Hanoi
Nga, Dinh Thi
NGA, DINH THI, Department of Physics and Technology, Thai Nguyen University of Sciences, Thai Nguyen
Nga, Luong Hong, School of Biotechnology and Food Technology, Hanoi University of Science and Technology, 1 Dai Co Viet, Hanoi
Nga, Nguyen Thi, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology
Nga, Pham Thanh
Nga, Pham Thanh, Hanoi National University of Education,136 Xuan Thuy, Cau Giay, Ha Noi, Viet Nam
Nga, Pham Thu
Nga, Pham Thu, Institute of Materials Science, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet Road, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Nga, To Thi, School of Biotechnology and Food Technology, Hanoi University of Science and Technology, 1 Dai Co Viet, Hai Ba Trung, Ha Noi
Nga, Vu Thi Thuy
Ngan, D. T., Petrovietnam University, 762 Cach Mang Thang Tam Street, Ba Ria City, Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam
Ngan, Dai Hue, Department of Physical Chemistry, Faculty of Chemistry, VNUHCM - University of Science, 227 Nguyen Van Cu Street, District 5, Ho Chi Minh City
Ngan, Nguyen Pham Tu, Ho Chi Minh City University of Technical and Education
Ngan, Pham Kim
Ngân, Tran Thi Kieu, Đại học Tây Đô
Ngan, Truong Bich, Institute of Marine Biochemistry-VAST
Ngan, Vo Hoang, Department of Science and Technology of Vinh Long province, 111 Nguyen Hue street, Ward 2, Vinh Long City, Vinh Long Province
Nghi, Do Huu, Institute of Natural Products Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology
Nghia, Bui Tan, Industrial University of Hochiminh city, 12 Nguyen Van Bao, Govap, Hochiminh city
Nghia, Nguyen Chinh, School of Biotechnology and Food Technology (SBFT), Hanoi University of Science and Technology (HUST), 1 Dai Co Viet, Hai Ba Trung, Ha Noi, Viet Nam
Nghia, Nguyen Trong, Institute of Physics, Vietnam Academy of Science and Technology, 10 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi, Vietnarn
Nghia, Nguyen Xuan, Institute of Materials Science, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet Road, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam
Nghia, Nhu Trong, Hanoi University of Science and Technology
Nghia, Phan Trung, School of Chemical Engineering, Hanoi University of Science and Technology
Nghiem, Lien Thi Ha, Institute of Physics, Vietnam Academy of Science and Technology, 10 Dao Tan, Ba Dinh, Hanoi, Vietnarn
Nghiep, Do Minh, Ha Noi University of Science and Technology
Ngo, An Thanh, Faculty of Chemical Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology (HCMUT)
Ngo, Anh Van, Faculty of Environmental Sciences, VNU University of Science
NGO, Chinh Thi, Institute of Research and Development, Duy Tan University
Ngo, Chinh Thi, Institute of Research and Development, Duy Tan University, K7/25 Quang Trung, Da Nang
Ngo, Dai Quang, Viet Nam Nationnal Chemical Group
NGO, Dinh Xuan, Phenikaa University Nano Institute, Phenikaa University, Hanoi
Ngo, Ngai Thi, R&D Center of Bioactive Compounds, Vietnam Institute of Industrial Chemistry (VIIC), No 2 Pham Ngu Lao, Hoan Kiem, Ha Noi
Ngo, Phuong Linh, Institute of Biotechnology and Environment, Nha Trang University, 02 Nguyen Dinh Chieu, Nha Trang, Khanh Hoa, Viet Nam
Ngo, Quang Dai, Vietnam National Chemical Group
Ngo, Quang Dai, Vietnam National Chemical Corporation, 1A Trang Tien, Hoan Kiem, Hanoi (Viet Nam)
Ngo, Quang Van, Institute of Chemistry (VAST)
Ngo, Son Thanh, Faculty of Environmental Science, VNU Hanoi University of Science
Ngo, Thuy Phuong
NGO, Trang Thuy Diem, Can Tho University
Ngo, Trinh Tung, Institute of Chemistry - Vietnam Academy of Science and Technology
NGO, Tung Son, Faculty of Applied Sciences, Ton Duc Thang University, Ho Chi Minh City, Viet Nam
Ngo, Tung Thanh, Hanoi University of Science and Technology, Hanoi, Vietnam
Ngo Thanh, Dung, Institute for Tropical Technology, Vietnam Academy of Science and Technology
NGO THI DUY, NGOC

1201 - 1350 of 2770 items    << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>