Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

C

Contents, Contents (Viet Nam)
Contents, Vol. 57 No. 3B
Contents, Vol. 57 No. 4 (Viet Nam)
Contents, Vol. 57 No. 5
Coolen, Laurent, Sorbonne Universités, UPMC Univ Paris 06, UMR 7588, Institut de NanoSciences de Paris (INSP), F-75005, Paris, France CNRS, UMR 7588, Institut de NanoSciences de Paris (INSP), F-75005, Paris, France (France)
Couenne, F.
Cover, Cover (Viet Nam)
Cover, COVER
Cover, Vol. 57 No. 4
Cover, Vol. 57 No. 5
Cover 1, Cover
Cover 2, Vol. 57 No. 5
Cover, No. 2. 2020, Cover
Coynel, Alexandar
Coynel, Alexandra (France)
Credo, Marvin Canoneo, Southern Leyte State University (Philippines)
Cư, Nguyễn Tiến
Cự, Nguyễn Đức
Cừ, Nguyễn Mậu (Viet Nam)
Cuc, Nguyen Thi, Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology (Viet Nam)
Cuc, Nguyen Thi, Institute of Marine Biochemistry, Vietnam Academy of Science and Technology (Viet Nam)
Cúc, Nguyễn Thị Kim
Cuc, Nguyen Thi
Cuc, Nguyen Thi Kim, Viện Hóa sinh biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Cúc, Nguyễn Thị Kim (Viet Nam)
Cuc, Nguyen Thi Kim, Institute of Marine Biochemistry (Viet Nam)
CUNG, THI TO QUYNH, Hanoi University of Science and Technology (Viet Nam)
Cường, Bùi Văn
Cường, Bùi Văn (Viet Nam)
Cuong, Cao Xuan, Faculty of Chemistry, Vinh University, 182 Le Duan, Vinh city, Nghe An (Viet Nam)
Cuong, Cao Xuan (Viet Nam)
Cuong, Do Bien, Hanoi Universiy of Science and Technology, Vietnam (Viet Nam)
Cuong, Do Bien, School of Biotechnology and Food Technology, Hanoi University of Science and Technology, 1 Dai Co Viet Road, Hanoi (Viet Nam)
Cuong, Giap Van, International Training Institute for Materials Science (ITIMS), Hanoi University of Science and Technology, 1 Dai Co Viet Road, Hai Ba Trung District, Hanoi, Vietnam (Viet Nam)
Cường, Hồ Tú
Cường, Hồ Tú (Viet Nam)
Cuong, Hoang Ba, Research Laboratories of Saigon High-Tech-Park (Viet Nam)
Cuong, Le Manh
Cuong, Le Canh Viet
Cuong, Le Canh Viet (Viet Nam)
Cuong, Le Canh Viet
Cuong, Ly Quoc, Viện Kỹ thuật nhiệt đới- Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viet Nam)
Cuong, Ly Quoc
Cuong, Ngo Tuan
Cường, Ngô
Cuong, Ngo Tuan, Department of Chemistry, Hanoi National University of Education (Viet Nam)
Cuong, Nguyen Manh, Institute of Natural Products Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology
Cuong, Nguyen Tien, School of Biotechnology and Food Technology, Hanoi University of Science and Technology, 1 Dai Co Viet, Ha Noi, Viet Nam (Viet Nam)
Cường, Nguyễn Mạnh (Viet Nam)
Cuong, Nguyen Xuan, Institute of Marine Biochemistry
Cuong, Nguyen The
Cuong, Nguyen Manh, Institute of Natural Products Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi (Viet Nam)
Cuong, Nguyen Manh, Institute of Natural Products Chemistry Vietnam Academy of Science and Technology (Viet Nam)
Cuong, Nguyen Xuan
Cuong, Nguyen Manh, Institute of Natural Products Chemistry, VAST, 18 Hoang Quoc Viet, Caugiay, Hanoi (Viet Nam)
Cương, Nguyễn Duy, Trường đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên_Đại học Thái Nguyên. (Viet Nam)
Cuong, Nguyen Chi, Research Laboratories of Saigon High-Tech-Park, Lot I3, N2 Street, Saigon Hi-Tech-Park, District 9, Ho Chi Minh city, Vietnam. (Viet Nam)
Cuong, Nguyen Quoc
Cường, Nguyễn Doãn
Cuong, Nguyen Manh, Department of Bioactive Compounds, Institute of Natural Products Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi (Viet Nam)
Cuong, Nguyen Chi, Research Laboratories of Saigon High-Tech-Park (Viet Nam)
Cường, Nguyễn Đình
Cuong, Nguyen Xuan
Cuong, Nguyen Xuan (Viet Nam)
Cường, Nguyễn Xuân, Institute of Marine Biochemistry (IMBC), Vietnam Academy of Science and Technology
Cuong, Pham Viet, Vien Hoa sinh bien (Viet Nam)
Cuong, Pham Van, Institute of Marine Biochemistry-VAST
Cuong, Pham Viet
Cuong, Pham Van, Institute of Marine Biochemistry, Graduate University of Science and Technology (VAST) (Viet Nam)
Cuong, Pham Viet, Institute of Marine Biochemistry Mien Trung Institute for Scientific Research, VAST
Cuong, Pham Van (Viet Nam)
Cuong, Pham Viet, Viện Nghiên cứu khoa học Miền Trung- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Cường, Phạm Việt (Viet Nam)
Cường, Phạm Văn
Cuong, To Dao, Institute of Natural Products Chemistry Vietnam Academy of Science and Technology (Viet Nam)
Cuong, To Dao, Institute of Natural Products Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology
Cuong, Tran Manh
Cường, Trần Quốc (Viet Nam)
Cuong, Tran Van, Department of Agricultural Processing and Food Technology, Tay Nguyen University, Vietnam (Viet Nam)
Cương, Đỗ Biên (Viet Nam)
Cuu, Ho Van, Saigon University, Ho Chi Minh City (Viet Nam)

D

D. N., Vo K., Institute of Applied Materials Science, Vietnam Academy of Science and Technology 01A TL29 Street, Thanh Loc Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam (Viet Nam)
D. Soejarto, Djaja (United States)
D. Soejarto, Djaja (Viet Nam)
Da, Nguyen Thị (Viet Nam)
Dacremont, C.
Dai, L. T., Department of Naval Architecture and Ocean Engineering, Pusan National University, Busan 609-735, Republic of Korea (Viet Nam)
Dai, Ta Van, Institute of Natural Products Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology (Viet Nam)
Dam, Ha Luong Thanh, TNU - International School, Tan Thinh ward, Thai Nguyen city, Vietnam (Viet Nam)
Dan, Nguyen Van, Ho Chi Minh City University of Technology (Viet Nam)
Dan, Nguyen Huy
Dang, Bac Hoai (Viet Nam)
Dang, Cuong Xuan, Nha Trang Institute of Technology Application and Researching (Viet Nam)
Dang, Hai Ngo Truong, Faculty of Pharmacy, Duy Tan University (Viet Nam)
Dang, Hang Thi Le, Department of Materials and Pharmaceutical Chemistry, Institute of Applied Materials Science, Vietnam Academy of Science and Technology, Ho Chi Minh City, Vietnam. (Viet Nam)
Dang, Hien Xuan (Viet Nam)
Dang, Hieu Manh, Hanoi University of Mining and Geology (Viet Nam)
Dang, Hoai Thu, Faculty of Environmental Science, VNU Hanoi University of Science
Dang, Kim Dinh, Institute of Environmental Technology, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Ha Noi (Viet Nam)
Dang, Long Duc, the University of Danang (Viet Nam)
Dang, Ngan Thi Tuyet, Hanoi University of Science and Technology (Viet Nam)
Dang, Quang Ngoc, Faculty of Chemistry, Hanoi National University of Education, 1360Xuan thuy, Cau giay, Hanoi, Vietnam (Viet Nam)
Dang, Thanh Tat, Department of Science and Technology, Ministry of Industry and Trade
DANG, Tin Thanh, Hochiminh city University of Technology (Viet Nam)
Dang, Trang Thi Thu, Can Tho University (Viet Nam)
Dang, Trung Dung, School of Chemical Engineering, Hanoi University of Science and Technology, 1st Dai Co Viet, Hai Ba Trung, Ha noi, Vietnam (Viet Nam)
Dang, Trung Dung, School of Chemical Engineering, Hanoi University of Science and Technology, 1 Dai Co Viet, Hai Ba Trung, Ha Noi, Viet Nam (Viet Nam)
Dang, Van Minh, Thai Nguyen University, Tan Thinh ward, Thai Nguyen city, Vietnam (Viet Nam)
Dang, Van My, Automatic Control Department, SEE, Hanoi University of Science and Technology (Viet Nam)
Dang Canh, Nguyen Vo, Faculty of Materials Technology, HCMUT–VNUHCM 268 Ly Thuong Kiet Street, Ward 14, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam (Viet Nam)
Dang Van, Thanh, Faculty of Basic Sciences, TNU-University of Medicine and Pharmacy (Viet Nam)
Dao, Doan Thi (Viet Nam)
Dao, Dong Thi Anh, Dept. Food Technology, Vietnam Nat. Uni. HCM University of Technology, Vietnam (Viet Nam)
Dao, Dong Thi Anh, Hochiminh City University of Technology - VNU - HCM (Viet Nam)
Dao, Dong Thi Anh
Dao, Duy Quang
DAO, Hung Viet, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Quyet Thang, Thai Nguyen City, Vietnam (Viet Nam)
Dao, Huyen Thi Thanh, Former student Czech University of Life Science Prague, Czech Republic (Viet Nam)
Dao, Phi Thi, Institute of Marine Biochemistry, Vietnam Academy of Science and Technology, 18 Hoang Quoc Viet, Hanoi (Viet Nam)
Dao, Phi Hung, Institute for Tropical Technology, VAST (Viet Nam)
Dao, Phi Hung
Dao, Phi Hung, Institute for Tropical Technology (Viet Nam)
Dao, Quang Duy, Institute of Research and Development, Duy Tan University (Viet Nam)
Dao, Thien Duc, Institute of Chemistry, Vietnam Academy of Science and Technology
Dao, To-Uyen T.
Dao, Tue Chi, Center of Failure Analysis, Institute of Materials Science, 18 Hoang Quoc Viet, Cau Giay, Hanoi, Vietnam (Viet Nam)
Dao, Van-Da (Viet Nam)
Dat, Lai Quoc, Faculty of Chemical Engineering, University of Technology, VNU-HCM 268 Ly Thuong Kiet Str., Ward 14, Dist. 10, Ho Chi Minh City, Vietnam (Viet Nam)
Dat, Lai Quoc, Faculty of Chemical Engineering, University of Technology, VNU-HCM 268 Ly Thuong Kiet str., 10 dist., Ho Chi Minh city, Vietnam (Viet Nam)
Dat, Lai Quoc
Dat, Nguyen Tien
Dat, Ton That Huu, Mien Trung Institute for Scientific Research, VAST (Viet Nam)
Dat, Ton That Huu, Viện Nghiên cứu khoa học Miền Trung- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Dat, Tran Quang
Dat, Tran Quang, Le Quy Don Technical University, 236 Hoang Quoc Viet Street, Ha Noi (Viet Nam)
Dat, Tran Quang, Le Quy Don Technical University, 236 Hoang Quoc Viet Street, Hanoi, Viet Nam (Viet Nam)
Dat, Tran Tan (Viet Nam)
Dat, Tran Tat
Dat, Tran Do, Faculty of Chemical Engineering, Ho Chi Minh City University of Technology, VNU-HCM (Viet Nam)
Dat Duc, Nguyen Duc (Viet Nam)
De, Tran Cao (Viet Nam)
Delfino, Domenico V., University of Perugia (Italy)
Delmas, Henri
DELMAS, Henri, Université de Toulouse, LGC, INP-ENSIACET, 31030 Toulouse, France
Diễm Hồng, Đặng (Viet Nam)
Diem Trang, Ngo Thuy, College of Environment and Natural Resources, Can Tho University, 3/2 Street, Ninh Kieu District, Can Tho City, Vietnam (Viet Nam)
Diem Trang, Ngo Thuy (Viet Nam)
Dien, Dang Van, Ho Chi Minh City University of Food Industry, 140 Le Trong Tan, Tan Phu district, HCMC (Viet Nam)
Dien, Do
Dien, Nguyen Tran

301 - 450 of 3811 Items    << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>