Nguyễn Thị Thơm, Nguyễn Thị, Viện Kỹ thuật nhiệt đới, 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội, Viet Nam