Author Details

Anh, Nguyễn Hoàng, Đại học Khoa học tự nhiên Tp.HCM, 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp.HCM

  • Vol 54, No 1A (2016) - Articles
    NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN HỆ CẤU TRÚC RỖNG NANO - SỰ THẨM THẤU KHÍ CỦA MÀNG GHÉP MẠCH ĐIỆN CỰC POLYMER SỬ DỤNG CHO PIN NHIÊN LIỆU
    Abstract  PDF