Author Details

Ánh, Lê Thị Hồng, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM, Viet Nam

  • Vol 51, No 6 (2013) - Articles
    XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG HỌC CỦA FRUCTOSYLTRANSFERASE (FTS) BẰNG PHƯƠNG PHÁP MÔ PHỎNG LUYỆN KIM (SA - SIMULATED ANNEANING)
    Abstract  PDF