Author Details

Bei-Zhong, Han

  • Vol 52, No 2 (2014) - Articles
    Nghiên cứu sự thay đổi của vi sinh vật và yếu tố lí hóa trong quá trình sản xuât bánh men rượu phần
    Abstract  PDF