1.
Trung H Đình, Sơn LT, Anh VTP. DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI ẤU TRÙNG CÁNH LÔNG (TRICHOPTERA) Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ. Vietnam J. Sci. Technol. [Internet]. 2012 Aug. 8 [cited 2021 Oct. 28];49(3). Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/1869