1.
Dung TTN, Châu NH, Hiền Đào T, Phượng NT, Bưu NQ, Tiến NG. NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA BĂNG NANO BẠC LÊN QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG BỎNG. Vietnam J. Sci. Technol. [Internet]. 2012 Aug. 8 [cited 2022 Jan. 24];49(3). Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/1864