1.
Châu NH, Hà NV. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG DUNG DỊCH HOẠT HÓA ĐIỆN HÓA ANOLIT ĐỂ KHỬ TRÙNG THÂN THỊT GÀ TRÊN DÂY CHUYỂN GIẾT MỔ CÔNG NGHIỆP. Vietnam J. Sci. Technol. [Internet]. 2012 Jun. 22 [cited 2021 Oct. 17];48(1). Available from: https://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/1091