Thị Kim Nhung, Đinh, Nguyễn Thị Thùy Vân, and Trần Như Quỳnh. “NGHIÊN CỨU VI KHUẨN ACETOBACTER XYLINUM TẠO MÀNG BACTERIAL CELLULOSE ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ BỎNG”. Vietnam Journal of Science and Technology 50, no. 4 (April 6, 2017): 453. Accessed October 17, 2021. https://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/9516.