Đoàn, Đặng Văn, Đỗ Quang Huy, Nguyễn Đức Huệ, and Trần Mạnh Trí. “NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ỐNG VI CHIẾT PHA RẮN MAO QUẢN HỞ”. Vietnam Journal of Science and Technology 49, no. 2 (August 8, 2012). Accessed October 28, 2021. https://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/1848.