Hạnh, Trương Thị, Nguyễn Quốc Hiến, and Hà Thúc Huy. “GHÉP ACRYLONITRIL LÊN CHITIN BẰNG KĨ THUẬT BỨC XẠ ĐỂ HẤP PHỤ KIM LOẠI NẶNG ĐỘC (As(V), Cd 2+)”. Vietnam Journal of Science and Technology 49, no. 2 (August 8, 2012). Accessed November 28, 2021. https://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/1845.