Châu, Nguyễn Hoài, and Nguyễn Văn Hà. “NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG DUNG DỊCH HOẠT HÓA ĐIỆN HÓA ANOLIT ĐỂ KHỬ TRÙNG THÂN THỊT GÀ TRÊN DÂY CHUYỂN GIẾT MỔ CÔNG NGHIỆP”. Vietnam Journal of Science and Technology 48, no. 1 (June 22, 2012). Accessed October 28, 2021. https://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/1091.