Thị Kim Nhung, Đinh, N. Thị Thùy Vân, and T. Như Quỳnh. “NGHIÊN CỨU VI KHUẨN ACETOBACTER XYLINUM TẠO MÀNG BACTERIAL CELLULOSE ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ BỎNG”. Vietnam Journal of Science and Technology, vol. 50, no. 4, Apr. 2017, p. 453, doi:10.15625/0866-708X/50/4/9516.