Dung, T. T. N., N. H. Châu, Đào T. Hiền, N. T. Phượng, N. Q. Bưu, and N. G. Tiến. “NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA BĂNG NANO BẠC LÊN QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG BỎNG”. Vietnam Journal of Science and Technology, vol. 49, no. 3, Aug. 2012, doi:10.15625/0866-708X/49/3/1864.