[1]
Đinh Thị Kim Nhung, N. Thị Thùy Vân, and T. Như Quỳnh, “NGHIÊN CỨU VI KHUẨN ACETOBACTER XYLINUM TẠO MÀNG BACTERIAL CELLULOSE ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ BỎNG”, Vietnam J. Sci. Technol., vol. 50, no. 4, p. 453, Apr. 2017.