Hạnh, T. T., Hiến, N. Q. and Huy, H. T. (2012) “GHÉP ACRYLONITRIL LÊN CHITIN BẰNG KĨ THUẬT BỨC XẠ ĐỂ HẤP PHỤ KIM LOẠI NẶNG ĐỘC (As(V), Cd 2+)”, Vietnam Journal of Science and Technology, 49(2). doi: 10.15625/0866-708X/49/2/1845.