Trung, Hoàng Đình, Lê Trọng Sơn, and Vũ Thị Phương Anh. 2012. “DẪN LIỆU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN LOÀI ẤU TRÙNG CÁNH LÔNG (TRICHOPTERA) Ở VƯỜN QUỐC GIA BẠCH MÃ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ”. Vietnam Journal of Science and Technology 49 (3). https://doi.org/10.15625/0866-708X/49/3/1869.