THỊ KIM NHUNG, Đinh; THỊ THÙY VÂN, N.; NHƯ QUỲNH, T. NGHIÊN CỨU VI KHUẨN ACETOBACTER XYLINUM TẠO MÀNG BACTERIAL CELLULOSE ỨNG DỤNG TRONG ĐIỀU TRỊ BỎNG. Vietnam Journal of Science and Technology, [S. l.], v. 50, n. 4, p. 453, 2017. DOI: 10.15625/0866-708X/50/4/9516. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/9516. Acesso em: 23 oct. 2021.