CÔNG, T. Đức; THẮNG, T. V.; KHÔI, N. V.; NHƯ MAI, T. T.; THANH, H. D. ẢNH HƯỞNG CỦA HEMA ĐẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP VÀ TÍNH NHẠY NHIỆT CỦA POLY(NIPAM-CO-HEMA). Vietnam Journal of Science and Technology, [S. l.], v. 52, n. 2, p. 195, 2014. DOI: 10.15625/0866-708X/52/2/3400. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/3400. Acesso em: 23 oct. 2021.