DUNG, T. T. N.; CHÂU, N. H.; HIỀN, Đào T.; PHƯỢNG, N. T.; BƯU, N. Q.; TIẾN, N. G. NGHIÊN CỨU TÁC DỤNG CỦA BĂNG NANO BẠC LÊN QUÁ TRÌNH ĐIỀU TRỊ VẾT THƯƠNG BỎNG. Vietnam Journal of Science and Technology, [S. l.], v. 49, n. 3, 2012. DOI: 10.15625/0866-708X/49/3/1864. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/1864. Acesso em: 25 jan. 2022.