ĐOÀN, Đặng V.; HUY, Đỗ Q.; HUỆ, N. Đức; TRÍ, T. M. NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ỐNG VI CHIẾT PHA RẮN MAO QUẢN HỞ. Vietnam Journal of Science and Technology, [S. l.], v. 49, n. 2, 2012. DOI: 10.15625/0866-708X/49/2/1848. Disponível em: https://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/1848. Acesso em: 28 oct. 2021.